இܓЗа Жената В Исляма இܓ


Пророкът Мухаммед /с.а.с./ е казал:
"О,хора!
Спазвайте правата на жените.
Страхувайте се от Аллах по този въпрос.
Помнете,че те са ви поверени от Аллах.
Вярно е,че имате определени права над тях,но те също имат права над вас."
/Из прощалната проповед/


Мухаммед/с.а.с./ е казал:
“Дженнет има за онзи, който има три дъщери или сестри, две дъщери или две сестри, които той възпита, прави им добро и ги омъжи.”
(Тирмизи, Абу Дауд)

‎"Когато мъжът погледне жена си и тя го го погледне,
Аллах ще ги гледа със Своя милостив поглед,
и ако се хванат за ръце,греховете им ще изтекат през пръстите."
/Мухаммад(С.А.С)/

"Всевишният Аллах е казал: И от Неговите знамения е, че Той сътвори за вас съпруги от самите вас, за да намерите спокойствие при тях, и стори помежду ви любов и милосърдие./30:21/ Мъжете и жените имат много общо и идеално си подхождат един за друг. Благодарение на бракосъчетанието между тях се заражда любов и милосърдие. Съпрузите получават удоволствие от общуването и близостта и намират успокоение един в друг. Впоследствие им се раждат деца и им дават възпитание, от което извличат огромна полза. И като правило, любовта и милосърдието, които свързват съпрузите, никога не се проявяват толкова ярко между другите хора. Наистина, във всичко това има знамения за хора мислещи, за знаменията на Всевишния Аллах и последователно размишляват над случващото се наоколо./Тефсир Ибн ас-Саади стр.1379/"


" Двама млади създали семейство в името на Аллах.Шейтанът решил да изпита силата на тяхната обич и степента на вярата им във Всевишния.
Опитал да всее недоверие помежду им,но не успял,казал си:”Сега няма да мога,техните сърца все още са изпълнени с любов,ще се върна по-късно.”

Минало време. Шейтана се върнал край къщата на онази същата двойка и видял млади баща и майка с новородено бебе. Той се надявал, че любовта им вече е отминала и затова с надежда пристъпил прага на дома им. Но поглеждайки в очите им, той видял Благодарност в отношенията помежду им..
Обърнал се Шейтана и казал:
- Ще дойда при тях по-късно...

Минало се още време. Шейтана отново се явил при тях – от къщата се носела детска глъч. Бащата се върнал изморен от работа, майката се опитвала да успокои момчетата. Шейтана се надявал, че сега вече ще може да ги раздели – все пак за толкова време и любовта, и благодарността отдавна трябвало да са напуснали сърцата им. Но поглеждайки в очите им, той видял Уважение и Разбиране.
- Ще дойда по-късно – тръгвайки си и този път, казал проклетия шейтан.

Минало време. И отново дошъл до дома им . Погледнал – децата вече били пораснали, бащата – с посребрени коси, обяснявал нещо на синовете си, а майката приготвяла вечеря в кухнята. Вглеждайки се в очите им, дявола отново разочаровано въздъхнал – в тях той видял Доверие.
- Ще дойда по-късно – казал шейтана и излязъл.

Минало се още време. Надникнал дявола отново в този дом и видяла из къщата да бягат внуци, а край камината стояла опечалена и измъчена старица.Той я изгледал и си казал:
- Ето, че настъпи и моето време!
Приискало му се да погледне в очите на възрастната жена, но в същото време тя станала и излязла от дома. Шейтана тръгнал след нея. Скоро старицата стигнала до гробището и приседнала до един гроб. Това бил гробът на нейния съпруг.
- Изглежда, съм закъснял – казал си дявола. – Времето е свършило вместо мен моята работа...
Тогава той се вгледал в разплаканите очи на възрастната жена. А в тях видяла Спомен – Спомен за Любов, Благодарност, Уважение, Разбиране и Доверие...и всичко това заради силната им обич в името на Аллах.. "


с признателност: http://www.facebook.com/group.php?gid=107669389279629